De Zaak Hermelink

De Zaak Hermelink

Werk en Mantelzorg

Het combineren van werk en mantelzorg wordt door veel werknemers als zwaar ervaren. Gemiddeld besteedt een mantelzorger 15 uur per week aan zorgtaken. Van de 3,5 miljoen (!) mantelzorgers in Nederland voelen maar liefst 450.000 personen zich overbelast. Dit heeft invloed op het functioneren op het werk. Er zijn meer gezondheidsklachten, er komen meer ziekmeldingen voor (óf omdat men ziek is, óf om mantelzorgtaken uit te kunnen voeren) en soms besluit iemand minder te gaan werken of zelfs te stoppen met werken als zorgtaken teveel tijd en energie vergen. Vooral mantelzorgers die weinig, geen of niet de juiste ondersteuning ervaren om hun werk met mantelzorgtaken te combineren, overwegen vaak (tijdelijk) te stoppen met werken of een andere werkgever te zoeken.

Wettelijke verlofregelingen kunnen mantelzorgers tijdelijk verlichting bieden, maar de helft van de mantelzorgers weet niet dat zij van deze wettelijke verlofregelingen gebruik kunnen maken voor het uitoefenen van mantelzorgtaken. Een goede communicatie over deze regelingen is dan ook onontbeerlijk. De leidinggevende speelt hierbij een cruciale rol. Ook een open cultuur in de organisatie is belangrijk, zodat men zich veilig voelt om gebruik te maken van de wettelijke regelingen, maar ook om te praten over de privésituatie en begrip te krijgen van collega’s en leidinggevenden. Het gevoel er niet helemaal alleen voor te staan!

Een kwart van de mantelzorgers is geholpen met de wettelijke verlofregelingen. 75% heeft echter behoefte aan maatwerkoplossingen, zoals tijdelijk minder werken, flexibele werktijden, jaarurensystematiek, verlofuren sparen voor mantelzorg of mantelzorguren later inhalen. Een mantelzorgcoach ondersteunt werkgevers en leidinggevenden bij het zoeken naar oplossingen voor hun mantelzorgende werknemers.

Wat levert het de werkgever op?

 • Stijging van productiviteit en kwaliteit van het werk
 • Behoud van kennis en ervaring
 • Minder verloop (loyaliteit is groter), dus minder wervings- en selectiekosten
 • Minder verzuim
 • Vitaliteit van de medewerker vergroot
 • Aantrekkelijke werkgever, positief imago

Wat levert het de mantelzorger op?

 • In balans blijven
 • In het arbeidsproces blijven
 • Inkomen behouden
 • Afleiding
 • Horizonverbreding
 • Sociale contacten
 • Waardering en erkenning

(Bronnen: SCP en Stichting Werk & Mantelzorg)

Voor meer informatie:
085 888 0 886
info@dezaakhermelink.nl