Ingrid Warnaar

Voor De Zaak Hermelink ben ik als externe vertrouwenspersoon verbonden aan VVR instelling Revant. Ik bied medewerkers die contact met mij opnemen een luisterend oor en zorg voor de eerste opvang, advies en begeleiding in het proces.

De functie extern vertrouwenspersoon sluit aan op mijn arbeidsverleden als HR professional in verschillende organisaties. Daardoor kan ik me goed inleven in de doelstellingen en het beleid van bedrijven. Ik weet hoe het er in organisaties aan toegaat en wat zowel management als medewerkers nodig hebben. Medewerkers horen zich veilig te voelen om goed te kunnen functioneren in hun werkomgeving. Werkprestatie en werkplezier worden dan optimaal benut.

Ik hou van contact met mensen, helpen, organiseren en regelen.

Klanten over Ingrid: “Ingrid heeft een oplossingsgerichte no-nonsense aanpak. Maar ze is ook empathisch: de mens en een gevoel van rechtvaardigheid verliest ze niet uit het oog.”

Contact:
ingrid@dezaakhermelink.nl
06 – 518 06 328