​Loopbaancoaching / Outplacement

Organisaties zijn continu in verandering. Van medewerkers wordt verwacht dat zij daarin meebewegen. Veel medewerkers vragen zich een paar keer in hun loopbaan af of zij nog wel op de juiste plek zitten. Loopbaancoaching helpt hierop een antwoord te vinden.

Met de TMA (talenten motivatie analyse) worden de drijfveren en talenten van de medewerker in kaart gebracht. In hoeverre sluiten deze (nog) aan bij de veranderingen van de werkgever? De analyse helpt de medewerker om helder te krijgen waar hij het beste tot zijn recht komt. In overleg met de werkgever kan er dan naar oplossingen gezocht worden.

Wanneer werkgever en werknemer tot de conclusie komen dat er geen goede match meer is, kan een Outplacementtraject volgen; een intensief en persoonlijk traject dat de medewerker arbeidsmarktklaar en sollicitatievaardig maakt.

De medewerker is arbeidsmarktklaar wanneer hij:

In een outplacementtraject wordt de medewerker begeleid bij het solliciteren, zodat een nieuwe baan binnen handbereik komt.

Eigen regie model

Zowel bij loopbaancoaching als bij outplacement is het belangrijk dat de medewerker zich verantwoordelijk voelt voor zijn eigen (succesvolle) loopbaan. De loopbaancoach staat het hele traject naast hem, maar neemt de regie niet over. Dit noemen wij het eigen regie model.

Voor loopbaancoaching of een outplacementtraject kunt u terecht bij Selma van 't Kruijs.