085 888 0 886

info@dezaakhermelink.nl

Vlinderplein 10, 2805 KH Gouda

KVK: 90635175

IBAN: NL30INGB0000090727

Bedrijfsmaatschappelijk werk

“Wat is je probleem en hoe kunnen we het oplossen?”

De bedrijfsmaatschappelijk werker staat klaar voor medewerkers met problemen. In vertrouwelijke gesprekken proberen we erachter te komen wat de oorzaak van het probleem is en wat eraan te doen is. De gesprekken vinden meestal plaats op neutraal terrein binnen de werkomgeving, zodat we ongestoord kunnen praten. Het kan gaan om conflicten op het werk, maar ook om problemen in de privésfeer. Ook díe kunnen een negatieve invloed hebben op hoe iemand functioneert.

De insteek is dat de werknemer zich zo snel mogelijk weer stabiel voelt, met plezier naar het werk gaat en goed functioneert. Dat is in het belang van de werknemer, maar natuurlijk ook van de werkgever. De bedrijfsmaatschappelijk werker wordt dan ook meestal ingeschakeld door de werkgever. Leidinggevende, bedrijfsarts of HR-adviseur verwijzen de medewerker door. Sommige werkgevers hebben er geen bezwaar tegen als de werknemer rechtstreeks contact opneemt met bedrijfsmaatschappelijk werk voor een kennismakingsgesprek. De werkgever kan incidenteel een bedrijfsmaatschappelijk werker inschakelen, maar er ook voor kiezen één of meer vaste bedrijfsmaatschappelijk werkers aan te stellen.

Tenzij er andere afspraken over zijn gemaakt, zijn de kosten van bedrijfsmaatschappelijk werk voor de werkgever. Verzekeraars vergoeden deze kosten niet.

Voor meer informatie:

Karin Hermelink
085 888 0 886
karin@dezaakhermelink.nl
info@dezaakhermelink.nl