085 888 0 886

info@dezaakhermelink.nl

Vlinderplein 10, 2805 KH Gouda

KVK: 90635175

IBAN: NL30INGB0000090727

Speedcoaching

In korte sessies snel tot de kern komen

Minder stress, meer energie en meer plezier. Als we dat bereiken gaat het ziekteverzuim als vanzelf omlaag. Met speedcoaching komen mensen in korte sessies snel tot nieuwe inzichten en krijgen ze handvatten om negatieve gedragspatronen te veranderen.

Laagdrempelige gesprekken

Speedcoaching is een toegankelijk middel voor medewerkers om op een laagdrempelige manier problemen binnen het werk te bespreken met een onafhankelijke coach. Voor de meesten zal een enkel gesprek volstaan om anders met de situatie om te kunnen gaan. Voor sommigen kan speedcoaching, natuurlijk in overleg met de werkgever, leiden tot de inzet van coaching of een andere vorm van ondersteuning. Doel: stress voorkomen of een begin maken van duurzaam herstel.

 

Preventieve werking

De coaching is gericht op duidelijk afgesproken doelen zoals stressmanagement, energiebalans herstellen, grenzen stellen, timemanagement of een gezonde balans in privé en werk. Speedcoaching heeft op die manier een preventieve werking en helpt de werknemer meer balans en ontspanning te ervaren. En om zo gelukkiger te zijn in werk en leven.

 

Werkwijze

Speedcoaching is een korte en in principe eenmalige coachingssessie van een half uur. Medewerkers kunnen zich aanmelden voor een persoonlijk of zoom-gesprek. Eventuele vervolggesprekken kunnen worden gepland in overleg met de werkgever. De speedcoaching wordt bij voorkeur gepland per vier gesprekken met medewerkers per dagdeel.

In de speedcoaching wordt ingegaan op een vraag van de medewerker. De medewerker zal meer zicht krijgen op zijn/haar situatie, op wat hij/zij daarin anders zou willen en hoe dat te bereiken. Vanzelfsprekend is de coaching maatwerk. Een korte nabespreking van de coaching met HR, zonder privacygevoelige informatie te delen, is inbegrepen. Waar meer informatieoverdracht nodig is, wordt die in overleg met de medewerker gegeven.

Neem voor meer informatie contact op via:

085 888 0 886
info@dezaakhermelink.nl