085 888 0 886

info@dezaakhermelink.nl

Vlinderplein 10, 2805 KH Gouda

KVK: 90635175

IBAN: NL30INGB0000090727

Verantwoord aan de slag

Arbeidspsycholoog Beata Bakker verzorgt re-integratietrajecten met cliënten die langdurig en/of frequent verzuimen of dreigen uit te vallen vanwege psychosociale problematiek of psychosomatische klachten. Veelvoorkomende klachten zijn depressie, angst, burn-out, stress, trauma’s en onverklaarbare lichamelijke klachten.

Doel

Het programma is gericht op duurzaam herstel en werkhervatting. Samen met de cliënt stelt de behandelaar een reëel, op maat gemaakt re-integratieplan op, waarbij beter functioneren op de werkplek centraal staat. Er ontstaat inzicht in factoren die invloed hebben op de balans tussen belasting en belastbaarheid en er worden effectieve strategieën aangereikt om te komen tot duurzaam herstel en werkhervatting.

Werkwijze

Door middel van een intakegesprek en een onderzoek worden doelstelling en hulpvraag van de cliënt en (indien van toepassing) de werkgever geformuleerd. Cliënt en behandelaar brengen vervolgens de functionele mogelijkheden van de cliënt in kaart.

Het streven is om de aspecten die het functioneren van de cliënt op het werk belemmeren te benoemen en op te lossen. De behandelaar coacht en begeleidt de cliënt bij het vinden van oplossingsrichtingen en hulpmiddelen. Tevens wordt er een opbouwschema in taken en uren opgesteld dat goed aansluit bij de belastbaarheid van de cliënt. Het re-integratieplan wordt besproken met de werkgever en de bedrijfsarts. De cliënt gaat hier vervolgens mee aan de slag. Tussentijds vindt een voortgangsevaluatie plaats die wordt teruggekoppeld naar cliënt, werkgever en bedrijfsarts. Desgewenst kan gedurende het traject afstemming plaatsvinden met andere partijen zoals arbeidsdeskundigen, behandelaars en UWV.

Aan het einde van het traject vindt een evaluatie plaats met de cliënt, waarbij behaalde doelstellingen, het verloop van de re-integratie en de begeleiding aan de orde komen. Cliënt, werkgever en bedrijfsarts ontvangen eveneens een evaluatierapport en advies. Om de resultaten te borgen en in het kader van nazorg, evalueert de behandelaar drie maanden na afloop van het traject nogmaals met cliënt en/of werkgever.

Tijdsbestek

De gemiddelde duur van een traject bedraagt 12 weken.

Verwijzers

Verwijzing kan plaatsvinden via de cliënt, de werkgever of de bedrijfsarts.

Voor meer informatie:
085 888 0 886
beata@dezaakhermelink.nl
info@dezaakhermelink.nl