De Zaak Hermelink

Loopbaancoaching

In deze tijd, waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, is het voor organisaties en medewerkers cruciaal zich te blijven ontwikkelen en aan te passen aan de veranderende omgeving. Investeren in loopbaancoaching is investeren in gezonde en veerkrachtige medewerkers. Want wist u dat medewerkers die loopbaancoaching hebben gevolgd….

  • meer zelfvertrouwen hebben, optimistischer zijn en daarmee meer veerkracht en aanpassingsvermogen hebben om met veranderingen om te gaan?
  • werk meer waarderen, scherper zien wat energiegevers en energienemers zijn en ze daar effectiever mee weten om te gaan?
  • beter in hun vel komen te zitten en beter in staat zijn om beslissingen te nemen over hun werk en loopbaan?
  • betere gesprekken voeren met hun leidinggevenden over hun ontwikkeling in werk en loopbaan en dat de inzet en werkplezier toeneemt?

Kortom, loopbaancoaching is een belangrijk middel om medewerkers te helpen zich effectief te ontwikkelen, om motivatie, werkplezier en vitaliteit te vergroten en om medewerkers te helpen regie te nemen over de eigen ontwikkeling.

Bij loopbaancoaching worden de drijfveren, talenten, wensen en ambities van de medewerker in kaart gebracht. Hoe sluiten deze aan bij de huidige situatie? Welke mogelijkheden voor ontwikkeling in het werk en loopbaan zijn er? Dat kan gaan om inzetbaarheid in de huidige organisatie en over mogelijkheden buiten de eigen organisatie. Met behulp van de loopbaancoach krijgt de medewerker hier helder zicht op.

Loopbaanprogramma’s

Bij onze loopbaancoach Bobby Diekstra is er keuze uit drie programma’s.

Loopbaanscan
De loopbaanscan is een kort en krachtig programma van een halve dag, waarin uw medewerker in een notendop inzicht krijgt in zijn sterktes en competenties. Met de loopbaancoach verkent de medewerker eerste ideeën over mogelijkheden voor ontwikkeling. Uw medewerker ontvangt een korte rapportage met helder advies en concrete actiepunten. Het tarief bedraagt € 600,- excl. 21% BTW.

Loopbaancoaching Compleet
Dit is een uitgebreid loopbaantraject van zes sessies van anderhalf uur. In dit traject krijgt de deelnemer scherp zicht op diens sterktes en kwaliteiten, drijfveren, behoeften, dromen en ingrediënten van ideaal werk. De deelnemer heeft aan het einde van het traject zijn loopbaanscenario’s in kaart gebracht, een ‘plan de campagne’ geschreven met loopbaandoelen en een actieplan gemaakt. Het tarief bedraagt € 1250,- excl. 21% BTW.

Outplacement
Het outplacement traject wordt ingezet wanneer u en uw medewerker weten dat u afscheid gaat nemen van elkaar. Het traject start met Loopbaancoaching Compleet. Daarna wordt de deelnemer intensief gecoached bij het uitvoeren van zijn ‘plan de campagne’. Het schrijven van een cv en van goede sollicitatiebrieven komt aan bod, evenals de verschillende wegen naar werk, effectief netwerken, het voeren van goede sollicitatiegesprekken en online profileren. De deelnemer wordt hierin getraind om de kans op het vinden van een nieuwe baan zo groot mogelijk te maken. Outplacement start met een duur van 6 maanden, waarbij gesprekken wekelijks plaatsvinden. Het tarief bedraagt € 3750,- excl. 21% BTW.

Alle loopbaancoaching programma’s starten met een intakegesprek met de medewerker. De gesprekken kunnen face-to-face plaatsvinden (met inachtneming van alle coronamaatregelen) of via Skype. Een combinatie van Skype en face-to-face is ook mogelijk. Bij de start van een loopbaantraject ontvangt de deelnemer een werkboek met oefeningen en artikelen.

Is uw interesse gewekt? Bel 06-14135536 of mail bobby@diekstraloopbaanadvies.nl