085 888 0 886

info@dezaakhermelink.nl

Vlinderplein 10, 2805 KH Gouda

KVK: 90635175

IBAN: NL30INGB0000090727

Margriet Maris

Margriet Maris

Voor de Zaak Hermelink ben ik Vertrouwenspersoon Integriteit. Werknemers kunnen mij benaderen als ze een misstand vermoeden. Voor werkgevers stel ik op maat klokkenluidersregelingen samen en adviseer ik over de (verplichte) bekendmaking binnen de organisatie en het bespreekbaar maken van Integriteit in de breedste zin.

Werknemers moeten veilig een (vermeende) misstand kunnen melden bij hun werkgever. Sinds juli 2016 is voor werkgevers met meer dan 50 werknemers een interne klokken-luidersregeling verplicht. De regeling voorziet in een meldprocedure en in een functionaris bij wie vertrouwelijk overlegd kan worden over al dan niet melden. Deze Vertrouwens-persoon Integriteit kan zowel intern als extern worden aangesteld.

Gelukkig komen misstanden en integriteitsschendingen niet vaak voor in organisaties, maar als het gebeurt, is het zaak er zorgvuldig mee om te gaan om afbreukrisico en imagoschade te voorkomen.

Behalve als Vertrouwenspersoon Integriteit werk ik vanuit mijn eigen bedrijf als vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen bij meerdere organisaties en ben ik MfN register-mediator, gespecialiseerd in mediation in werkrelaties en ongewenst gedrag. Als jurist adviseer ik bij discriminatiezaken.